การศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาระบบนิเวศและเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2023-11-14 16:44:30
    วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล สุธาประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง มอบหมายให้ นางพิมพร บุญตามช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดโคกม่วง โรงเรียนบ้านปลักคล้า โรงเรียนวัดโคกเหลียงและพนักงานจากเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาระบบนิเวศและเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา