นายกไพเจน พบปะกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม Day Care ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พร้อมสนับสนุนเสื้อเครือข่ายผู้สูงอายุแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

    2023-11-14 18:06:43
    14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม Day Care ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนเสื้อเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อใช้สวมใส่ร่วมกิจกรรม กิจกรรม Day Care ดูแลระหว่างวัน เป็นกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงวัย โดยให้บริการด้านกิจกรรมและสันทนาการที่เหมาะสม ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น เพื่อผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข เสมือนกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน โดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและนักสันทนาการด้านผู้สูงอายุ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา