อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิง บูรณาการระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการขับ เคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (workshop EP2)

    2023-11-15 13:15:12
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (workshop EP2) พร้อมด้วย หน่วยงานด้านการศึกษา ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมฯ ทีมส่งยิ้ม ร่วมกันกับสมาคมอาสาสร้างสุข ชวนทีมทำงานด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (EPที่ 2) สืบเนื่องจาก (EPที่ 1) ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นการระดมทรัพยากรในจังหวัดสงขลาเเละสถานการณ์ปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ จากภาคีที่ทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา (EPที่ 2) นี้ จึงได้ให้เเต่ละหน่วยงานเเบ่งกลุ่มย่อยสร้าง "ตัวชี้วัดกลาง" โดยกำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดสถานการณ์เฝ้าระวังปัญหา 2. ตัวชี้วัดด้านการจัดการ เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกเเก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมทั้ง 2 ครั้งนี้ทีมส่งยิ้มเเละสมาคมอาสาสร้างสุขคาดหวังให้เกิดฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดที่สามารถ มอนิเตอร์สถานการณ์เด็กเเละเยาวชนที่ได้รับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร่วมกันได้ เพื่อไม่ให้มีเด็กนักเรียนคนไหนถูกลืม หรือตกหล่นโอกาสทางการศึกษา ที่เป็นประตูสำคัญในชีวิตของพวกเขาอีกต่อไป ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เพจ ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้