อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ Lighting of Songkhla Lagoon 2024 หนุนการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    2023-11-15 16:15:56
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ Lighting of Songkhla Lagoon 2024 พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายด้านเศรษกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวเปิดการประชุมฯ และ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงที่มาของการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ด้วยจังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่ได้รับรางวัลระดับโลก จากการประกวดเมืองไมซ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดในการนำเอา เทศกาลศิลปะแสงไฟ มาจัดแสดงในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อพลิกฟื้นสีสันของเมืองเก่า มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทศกาลศิลปะแสงไฟ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านเขียนเจริญ ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : กองผังเมือง อบจ.สงขลา