การประชุม เวทีทำความเข้าใจและพัฒนาแผนงานร่วมทุนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ

    2023-11-16 10:26:26
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องพระธรณี 4-5 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพมหานคร นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน สสส. ได้เข้าร่วมประชุม เวทีทำความเข้าใจและพัฒนาแผนงานร่วมทุนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อร่วมทำความเข้าใจ เป้าหมายการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการร่วมทุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ระหว่างกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข