อบจ.สงขลา สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองสมาคมอาวุโส ตัวแทนของจังหวัด คัดเลือกระดับภาค 4 หวังส่งเสริมการออกกำลังกายและขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่ "สงขลางานกีฬา"

    2023-11-16 11:21:11
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบเสื้อกีฬาจำนวน 18 ตัว โดยมีไซส์เสื้อดังนี้ ไซส์ M จำนวน 3 ตัว ไซส์ L จำนวน 3 ตัว, ไซส์ XL จำนวน 5 ตัว ไซส์ XXL จำนวน 5 ตัว ไซส์ XXXL จำนวน 2 ตัว ใหักับชมรมกีฬาเปตองอาวุโสสมาคมจังหวัดสงขลา ในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองสมาคมอาวุโส ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา สร้างความรักความสามัคคีและเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีในหมู่คณะ สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการกีฬาของจังหวัดสงขลาสู่ "สงขลาเมืองกีฬา" และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเปตองอาวุโสจังหวัดสงขลาในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา