กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566

    2023-11-16 12:36:23
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีกรัสนัย ผลสนอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย กำลังพลจากทัพเรือภาค 2 เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 11 หน่วยงานราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 // เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลพะวง และหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นให้กับประชาชน และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน ถางหญ้า กำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหน้าสำนักงานศิลปากรที่ 11 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ณ บริเวณครูระบายน้ำ หมู่บ้านธนบดี หน้าสำนักศิลปากรที่ 11 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา