วราวุธ รมว.พม. ชื่นใจผลการดำเนินงานของ 14 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ ฝากช่วยกันรักษาพื้นที่นิคมสร้างตนเอง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน

    2023-11-18 17:34:30
    ช่วงเย็นวันนี้ (17 พ.ย.66) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ 14 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอรัตภูมิ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองภาคใต้ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ นายวราวุธ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้เข้าสักการะพระประชาบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ฯ เป็นเทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นทุเรียนหมอนทอง ก่อนเดินเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่ายทั้ง 14 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้ปกครองทั้ง 14 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละนิคมสร้างตนเองจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญ อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชน หัวใจสำคัญของนิคมสร้างตนเอง คือการดำเนินการเรื่องที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัย จากนี้ไปต้องฝากพี่น้องประชาชน รวมทั้งผู้ปกครองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ช่วยกันรักษา หวงแหนและดูแลพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองทุก ๆ ตารางนิ้ว เพราะว่าหากหมดแล้วหมดเลย พื้นที่นิคมสร้างตนเองแต่ละแห่ง โดยเฉพาะ 14 แห่ง นี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอจากกรมป่าไม้ จึงขอให้ช่วยกันดูแล รักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวต่ออีกว่า..ตนรู้สึกชื่นใจ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้เห็นผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายหลายอย่าง และผลิตภัณฑ์ของทั้ง 14 นิคมสร้างตนเอง อีกทั้งขอเป็นกำลังกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในนิคมสร้างตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองทั้ง 14 แห่งด้วย ภาพ//ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา