นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห ประจำปี 2566

    2023-11-18 17:38:49
    18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางสาวเวทิดา การันสันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 8 และนายธีระวุฒิ เรืองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ โดยมี นายสมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ นายกสมาคมมูลนิธิศาลเจ้าจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และฝีพายจากทั่วสารทิศร่วมในพิธี การแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การแข่งขันเรือให้อยู่คู่กับท้องถิ่น และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลคลองแหให้เป็น ที่รู้จัก นอกจากนี้แล้วเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยวชมตลาดน้ำ คลองแห ได้รับความสนุกสนาน ในการรับชมการแข่งขัน เพลิดเพลินกับการจับจ่าย ซื้อสินค้า และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้กับประชาชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาอีกด้วย #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา