อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม วันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2

    2023-11-20 13:47:39
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม " วันกองทัพเรือ" ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 เป็นประธาน ทัพเรือภาคที่ 2 กำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยเป็นการร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลของหน่วยงาน ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเล "วันกองทัพเรือ" เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงได้ถือเป็น "วันกองทัพเรือ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา