การประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ บริเวณชายแดนด่านสะเดา

    2023-11-23 17:35:41
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ บริเวณชายแดนด่านสะเดา โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา