กิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

    2023-11-25 19:25:45
    25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดต้นเลียบ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด คณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจิตอาสาประกอบไปด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด กิจกรรมปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา