การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ. สงขลา) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

    2023-11-28 14:36:53
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ. สงขลา) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา