นายกไพเจน นำคณะจากสำนักงบประมาณเขตที่ 4 ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

    2023-11-29 21:09:30
    นายกไพเจน นำคณะจากสำนักงบประมาณเขตที่ 4 ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดา และด่านบูกิตกายูฮิตัม ร่วมพูดคุยนายด่านศุลกากรสะเดา คาดการก่อสร้างแล้วเสร็จและด่านสามารถเปิดใช้งานได้ จะสร้างมูลค่าทางการค้า การท่องเที่ยว และความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางผ่าน เข้า-ออก ด่านสะเดาแห่งใหม่ ที่เป็นด่านชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ร่วมกับคณะจากสำนักงบประมาณเขตที่ 4 นำโดยนายธเนศ เพชรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เขตที่ 4 เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดา และด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย และหลังการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่แล้ว ได้ร่วมพูดคุยกับนายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา ในประเด็นความคืบหน้าการเตรียมเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่ล่าช้า ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา