นายก อบจ.สงขลา ให้ข้อมูลเรื่องการนำยางพารามาผสมกับยางแอสฟัลต์ ทำถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

    2018-09-17 16:23:46
    14 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเรื่องการนำยางพารามาผสมกับยางแอสฟัลต์ ทำถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นายกฤษฎา บุญราช ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร่วม 20 สายทาง ซึ่งใช้ได้ผลดี มีความคงทนได้มาตรฐานและช่วยชาวสวนยางได้ด้วย