นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการ ปั่นรักสู่สังคม

    2018-09-17 16:27:37
    16 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการ ปั่นรักสู่สังคม ณ ชายหาดบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว และบริษัทสยามอินเตอร์เนขั่นแนลฟู้ด จำกัด โดยมีนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศบาลตำบลเกาะแต้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเกาะแต้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,100 ต้น ณ บริเวณป่าโกงกาง ชายหาดบ้านบ่ออิฐ และพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 500,000 ตัว ณ บริเวณคลองปีกหัก