นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน

    2018-09-20 10:01:41
    19 กันยายน 2561 เวลา 08.49 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี