นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 9/2561

    2018-09-20 10:02:13
    19 กันยายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี