นายก อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณการการพัฒนาประเทศไทย

    2018-09-21 10:49:41
    20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณการการพัฒนาประเทศไทย ณ หอประชุมสโมสรกองทัพบก กทม.