นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่

    2018-09-24 11:04:59
    21 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้รับจ้างก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง พร้อมทั้งเดินตรวจเสาไฟส่องสว่าง ฟุตบาททางเดินเท้า และระบบการวางท่อระบายน้ำ ภายในสถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณถนนนราทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา