นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างปูพื้นผิวลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬาประจำอำเภอนาหม่อม

    2018-09-24 11:19:27
    22 กันยายน 2561 เวลา 13.15 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างปูพื้นผิวลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬาประจำอำเภอนาหม่อม ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ สนามกีฬาประจำอำเภอนาหม่อม