นายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2018

    2018-09-24 11:26:25
    23 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2018 โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการจัดงาน รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งได้วางนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสงขลา และการจัดกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์ ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคนไทยเชื้อสายจีน และทั่วโลกที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ จึงนับเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง ด้วยการสร้างจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้จดจำและกลับมาเยือนเมืองหาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองสงขลา อันเกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วน เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต