เลขานุการ อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

    2018-09-24 11:27:14
    23 กันยายน พ.ศ. 2561 นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ สนามตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายประจักร ชูแก้ว ประธานชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกและอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพทำกรงนก ผลิตและจำหน่ายอาหารนก พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขันนกกรงหัวจุกยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา