นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บและพัฒนารายได้ อบจ.สงขลา

    2018-10-01 10:23:38
    24 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้นส์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางสาวศศิพิมล ธนกิติ์ธัญนพ ผู้อำนวยกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และพัฒนารายได้ขอ'องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะอำนวยความสะดวก ทั้งยังจะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้เพิ่มช่องทางชำระภาษีและค่าธรรมเนียมด้วยระบบ QR CODE ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถืออีกทางหนึ่ง