รองนายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น

    2018-10-01 10:29:10
    26 กันยายน 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง เป็นวิทยากร มีคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาอบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรม หาดแก้ว รีสอร์ท สงขลา