อบจ.สงขลา ร่วมประชุมการเตรียมการจัดเทศกาลไหว้เทียมดาเมืองสงขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

    2024-03-04 15:58:12
    วันนี้ (4 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดเทศกาลไหว้เทียมดาเมืองสงขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 โดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตอำเภอเมืองสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อเทวดาที่ปกป้องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขในรอบหนึ่งปี โดยทำพิธีไหว้รับเทียมดาหรือรับเทวดาองค์ใหม่ที่จะคุ้มครองให้มีชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีนายนราเดช คำทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุวัจน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา อาจารย์สัญญา วัชรพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสงขลา กล่าวความเป็นมา ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับประเพณีไหว้รับเทียมดา เป็นประเพณีที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าในหมู่บ้านจะมีเทวดามาคุ้มครองรักษาชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และความเป็นสิริมงคลในหมู่บ้าน โดยต้นกล้วยและธงสามเหลี่ยมที่ทำด้วยกระดาษสีขาว ถือเป็นสัญลักษณ์ของการรับและส่งเทวดา พร้อมเขียนรายชื่อคนในครอบครัวของตนไว้ในธงสามเหลี่ยมและนำมาปักไว้ที่ต้นกล้วย เชื่อกันว่าเทวดาจะมารับเก็บไป ความเป็นมาประเพณีไหว้รับเทียมดา หรือเขาเทียมดา ซึ่งพุทธมารดาปรากฏนิมิตกาย ให้มวลมนุษย์โลกผู้มีใบบุญวาสนา บารมี ได้พบเห็นเทพ เทวา เทวดา คนธรรพ์ ยักษี ยักษา เปรต อสูรกาย ได้รับรู้มาชุมชุน รับบุญทานทั้งหลายจากมนุษย์ เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนเชิงเขาเทียมดา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มาแต่อดีต ซึ่งไม่สามารถประมาณได้ว่าเริ่มมีมาแต่เมื่อใด แต่ลักษณ์ของพิธีกรรมและกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับความเชื่อ เรื่องการขอพร ขอความคุ้มครองจากเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับและธรรมชาติ เป็นความเชื่อที่มีต่อเนื่องสอดคล้องมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคโบราณ และศาสนาพราหมณ์ที่มีพิธีการทางความเชื่อเรื่องการส่งส่วย การบูชายัญ มาจนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์กรมศิลปากรยืนยันว่า เขาเทียมดาเคยเป็นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา มีการพบขวานหินโบราณที่บ้านสวนตูล ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา