อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

    2024-03-08 15:42:20
    วันนี้ (8 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุม 1 ด่านศุลกากรสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยเสด็จลงประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เรือหลวงอ่างทอง ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และที่ประทับพักแรม ณ เรือยนต์พระที่นั่ง เรือหลวงอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2567 (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมีนาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา หัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้า เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การตัอนรับและร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อสั่งการ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ และการถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยในที่ประชุมได้ร่วมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ และร่วมหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ร่างกำหนดการเสด็จฯ มาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งในเรื่องการเตรียมสถานที่ , การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการจราจร , การเตรียมความพร้อมด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร , การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เป็นต้น ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา