อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการวันแห่งเกียรติยศ “เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความดี รุ่นที่ 9” และโครงการเปิดโลกวิชาการ MMS Open House ประจำปีการศึกษา 2566

    2024-03-08 16:20:47
    วันนี้ (8 มี.ค. 67) ที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการวันแห่งเกียรติยศ “เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความดี รุ่นที่ 9” และโครงการเปิดโลกวิชาการ MMS Open House ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร) เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา , พระครูโสภณนิโครธารักษ์ (ยอดโดม สิริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไทรงาม , นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 , นายยุทธชัย เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตลอดจนชมรมเพลงสุนทรีย์คีตการ หาดใหญ่ ผู้ปกครองและน้องนักเรียนเข้าร่วม สำหรับโครงการวันแห่งเกียรติยศ “เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความดี รุ่นที่ 9” และโครงการเปิดโลกวิชาการ MMS Open House ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ แนวทางและเป้าหมายของการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ในปัจจุบันและอนาคน โดยการนำผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนมาผสมผสานอย่างสมดุล เกิดเป็นศิลปะการแสดง Drama Art อันเป็นการเรียนการสอนเฉพาะแบบ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา