สตรีสงขลา ร่วมแสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

    2024-03-08 18:26:47
    วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อบจ.สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรร่วมแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและเครือข่าย) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา // นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา // นางพรเอื้อ เชืัอแหลม ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา (นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา) // นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 8 // นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา // นางซูซาน่า วาแม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา // นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา // หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี // หัวหน้าส่วนราชการ และสตรีจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ นางสาวสุภาภรณ์ กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 6 // กล่าวทักทายสตรีและแขกรับเชิญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเทิดทูนสถาบันพระหากษัตริย์ให้คงอยู่กับพสกนิกรชาวไทย ประกอบกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมจัดงานวันสตรีสากลขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง รำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก โดยได้นำสตรีทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา กว่า 1,600 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล ตลอดจนสร้างการส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม ในการแสดงถึงความสามัคคีขององค์กรสตรีในจังหวัดสงขลา อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมการร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “พลังสตรีสงขลา ร่วมสดุดีป๋า รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”, กิจกรรมการแข่งขันบาสโลบ (ประเภททีม) และการออกร้านค้าของกลุ่มสตรี #8มีนาคมวันสตรีสากล รวมพลัง "สตรีสงขลา" ร่วมสร้างสุข โครงการ : กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา