อบจ.สงขลา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

    2024-03-09 08:12:16
    วันนี้ (8 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาล โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการทั้ง 20 กระทรวงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการตรวจแบบบูรณาการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (เขตตรวจราชการที่ 5) ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นลำดับสุดท้าย ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ข่าว/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา