ผลการเเข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาว่าด้วยการเเข่งขันบาสโลบ (ประเภททีม)

    2024-03-09 10:20:05
    วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากล) โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบรางวัลโดย นางสุกัญญา มากสุวรรณ์ รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีม "ไลน์เเดนซ์ทุ่งขมิ้น" จากอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เเก่ ได้เเก่ ทีม "รวมดาวสาวจะนะ" จากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เเก่ ทีม “ห้วยคูไลน์เเดนซ์”จากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้เเก่ ทีม “อบต.นาหมอศรี” จากอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้เเก่ทีม “สดใสวัยเก๋า” จากอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ภาพ:ข่าว // กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา