จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา-เวียนเทียนรอบพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567

    2024-03-10 14:51:29
    วันนี้ (9 มี.ค. 67) ที่ศาลาเเดงวิหารเเดง เเละพระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและร่วมเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวสงขลา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการบูชาแก่ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีนางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วม พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เขาตังกวน เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุ คู่เมืองสงขลา เป็นศิลปะในสมัยทวาราวดี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุน ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในปี พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้นำมาบรรจุในองค์พระเจดีย์ เขาตังกวนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสำคัญของสงขลา คือ พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ที่มีขึ้นช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และด้วยความสูง 2,000 ฟุต จึงทำให้เขาตังกวนเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลk