อบจ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลาและพิธีสมโภชเสาหลักเมืองสงขลา เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567

    2024-03-10 15:05:33
    เช้าวันนี้ (10 มี.ค. 67) ที่บริเวณถนนนางงามหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลาและพิธีสมโภชเสาหลักเมืองสงขลา เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567 พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วม เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนคนสงขลา สร้างความภาคภูมิใจ จิตสำนึกรักบ้านเกิด และเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของชาวจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับการจัดงานในพิธีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2385 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนชัยและหลักไม้ชัยพฤกษ์ พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ ให้ชาวสงขลาอัญเชิญลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลาเพื่อเป็น “หลักเมืองสงขลา” มาจวบจนทุกวันนี้ จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสงขลา” และได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดร่วมกันของชาวสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา #วันสงขลา #สำนึกรักบ้านเกิด #สมโภชเสาหลักเมืองสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา