“นายกไพเจน” ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตราฐาน สทิงพระ และกระแสสินธุ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รองรับการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

    2024-03-10 15:29:41
    วันที่ 9 มีนาคม 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างสนามกีฬามาตราฐานในอำเภอสทิงพระ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา โดยมี นายปรีชาพงษ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา เขตอำเภอสทิงพระให้การค้อนรับพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมิงพระวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจนกล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อมาตรวจดูความพร้อมของสนามกีฬามาตราฐานในอำเภอสทิงพระ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬามาตราฐานมาลงที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อให้ในอำเภอสทิงพระได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน ซึ่งสนามก็ได้อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใข้สนามกีฬาแห่งนี้ ในการแข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬานักเรียน กีฬาประจำปี หรือพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสทิงพระของท่าน สจ.ปรีชาพงศ์ก็จะได้มาใช้สนามกีฬาแห่งนี้ในการแข่งขันกีฬาของท้องถิ่นได้ด้วย ซึ่งก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนักเรียน เยาวชน และประชาขนทั่วไป ที่สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ของอำเภอสทิงพระได้ด้วย โดยประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่ตี 4 จนถึง 8 โมงเช้า และช่วงเย็นก็สามารถให้พี่น้องประชาขนมาออกกำลังกายได้อีกด้วย เพื่อสิ่งที่สร้างมานี้จะได้มีประโยชน์ และมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตราฐานเ เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ทั่วทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นการยกระดับสนามกีฬาให้มีมาตราฐานมากขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อน หรือใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา และการสันทนาการในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการรองรับการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสนามกีฬามาตราฐานไว้ออกกำลังกาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ต่อจากนั้นนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสนามกีฬามาตราฐานอีกแห่งหนึ่ง จากโครงการ 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตราฐาน ณ สนามกีฬาประจำอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมี นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายโสพล ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ ณ สนามกีฬามาตราฐานอำเภอกระแสสินธุ์ ///