พิธีปิดโครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต)

    2024-03-11 16:09:42
    วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดเเละมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต) โดยมีนายเอกชัย เเก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ เเละนางสาวภัคชุดา วรรณเพ็ชชา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา จัดกิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีผู้เข้าร่วมโครงการ 270 คน โดยเเบ่งเป็น 2 รุ่น โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างรายได้ การทำตลาดออนไลน์ การสมัครเเพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ การทำบัญชีครัวเรือน เเละการลงระบบการพิสูจน์เเละยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในเเอปพริเคชันThaiD สอนการลงทะเบียน ThaiD เเละหลักสูตรภาคปฏิบัติ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรขันหมากพุทธเเละอิสลาม ,การขายออนไลน์ จำนวน 150 คน เเละหลักสูตรการทำขนมเพื่อธุรกิจ,การทำผ้ามัดย้อมจำนวน 120 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ ด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ การลดจำนวนผู้ที่ขาดแคลนรายได้ สามารถ นําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นหลักและอาชีพเสริมได้ ตลอดจนสามารถหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว ภาพ /ข่าว : นายอภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม