อบจ.สงขลา ร่วมหารือกรมการขนส่งทางราง กรุงเทพมหานคร ประเด็นการจัดทำกิจการขนส่งทางรางที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2024-03-11 20:01:34
    วันนี้ (11 มี.ค. 67) เวลา 14.30 น. ที่กรมการขนส่งทางราง กรุงเทพมหานคร นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยและคำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าพบนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปรึกษาด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อาทิ การจัดทำกิจการขนส่งทางรางที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , แนวคิดหรือมาตรฐานในการจัดเก็บค่าโดยสารที่ใช้ในการกำกับดูแล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรมการขนส่งทางรางต่อไป ภาพ/ข่าว : กองผังเมือง อบจ.สงขลา