อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่องสงขลาเมืองกีฬา "Songkhla Sports City" ในงานวันสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2567

    2024-03-11 20:31:00
    วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สงขลาเมืองกีฬา "Songkhla Sports City" ในงานวันสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางวิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และ นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ฯ โดยมี นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า " อบจ.สงขลา พร้อมให้การสนับสนุนจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สงขลาเมืองกีฬา Songkhla Spors City โดย อบจ.สงขลา ได้มีการจัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนงาน กิจกรรม และอีเว้นท์ต่างๆ ด้านการกีฬาของจังหวัดสงขลา และได้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานประจำอำเภอให้ครบทั้ง 16 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อีกทั้ง อบจ.สงขลา ยังมีโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา จะเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนามุ่งสู่กีฬาอาชีพในระดับประเทศ และระดับโลก ในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ นั้น อบจ.สงขลา พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมของสนามกีฬา สาธารณูโภค และ โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดสงขลา ในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร " #สงขลาเมืองกีฬา Songkhla Sports City ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา