อบจ.สงขลา ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลา สู่การเป็น “สงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้”

    2024-03-12 14:19:47
    วันนี้ (12 มีนาคม 2567 ) ณ สวนผู้ใหญ่เอ็ม ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2567 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม โดยมีนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น เทคนิคและวิธีการคัดเลือกสายต้น เพื่อยกระดับสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม การจัดทำแปลงเพาะกล้ามะพร้าวน้ำหอมที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการ การสมัครขอรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic เทคนิคและวิธีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้เกรดคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และเทคนิคแห่งความสำเร็จในการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม อบจ.สงขลา ได้เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น จึงได้ตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นมาเพื่อให้มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอด และเติมเต็มการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา