การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567

    2024-03-12 14:23:23
    วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อประชุมพิจารณา - การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน - การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน - การขอแก้ไขคำขอและวิธีการจัดสรรที่ดิน - การขอถอนสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา