กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา

    2024-03-13 15:25:57
    ช่วงเช้าวันนี้ (13 มี.ค. 67) ที่บริเวณหาดทรายเทียบ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง และหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่บริเวณทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกองส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การอุดหนุนกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ถนนเก้าเส้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา งบประมาณ 950,000.- บาท ดำเนินการผลิตพันธุ์ปลาขี้ตัง ปลากระบอกดำ กุ้งกุลาดำ และปูทะเล (พื้นที่เป้าหมายรอบทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา) เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำนำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา และพื้นที่ทะเลสาบจังหวัดสงขลา โดยในนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) จำนวน 13,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา