ประชุมเสวนาภาคีเครือข่ายการใช้ประโยชน์ตาลโตนดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 2

    2024-03-13 18:59:10
    วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมเสวนาภาคีเครือข่ายการใช้ประโยชน์ตาลโตนดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 2 โครงการโดย : สำนักงานเลขาฯ อบจ.สงขลา ภาพ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา