อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

    2024-03-14 13:40:36
    วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงครม พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยศึกษาดูงานและร่วมรับฟัง ในหัวข้อ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี “ศูนย์สร้างสุขชุมชน” และ “ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ รางวัลเลิศรัฐ รางวัลนวัตกรรม รางวัลไทย และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมี นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ และมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา