อบจ.สงขลา ประชุมหารือการรื้อถอนป้อมตำรวจบริเวณเกาะกลางตลาดผ้าด่านนอก ครั้งที่ 1/2567

    2024-03-14 19:56:35
    วันนี้ (14 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือการรื้อถอนป้อมตำรวจบริเวณเกาะกลางตลาดผ้าด่านนอก ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นางบุญยืน อุบลวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง , นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประชุมร่วมกับนายวิเชษต์ สายกี้เก้ง นายอำเภอสะเดา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีผู้เช่าตลาดด่านนอกร่วมรับฟังและให้ข้อมูล ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม่ ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าคลองล่าปัง ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยปัจจุบันได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้เช่า จำนวน 94 ราย (138 คูหา) ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ได้ไปบริการอำนวยความสะดวกเพื่อต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่า ปรากฏว่าผู้เช่าได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยกเว้นค่าเช่าในปี 2567 และให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าตลาด โดยต้องรื้อถอนป้อมยามตำรวจ บริเวณทางเข้าตลาดดังกล่าว นำมาซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ทั้งจากภาครัฐและผู้เช่า ซึ่งในการประชุมในวันนี้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่าที่ดินต่อไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา