นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ ( มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ) สร้างคุณค่าพัฒนากลุ่มผู้สูงวัยรอบด้าน

    2024-03-14 19:57:47
    วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ(มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) พบปะพูดคุยพร้อมแสดงความชื่นชมกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางมาด้วยครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ได้มีโอกาสมาพบปะทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้มาช่วยกันพัฒนาเพื่อร่วมพาจังหวัดสงขลาก้าวผ่านสถานการณ์สังคมผู้วัย ภาพ/ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา