อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ หวังสร้ามความตระหนักในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

    2024-03-15 13:40:33
    วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วิทยาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.จังหวัดสงขลา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางสาววรางคณา วัฒยุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข // กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็งเต้านม ส่งเสริมให้มีความตระหนัก และใส่ใจสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ Web application “ทางด่วนมะเร็งเต้านม” (Breast Cancer Fast Thack) และเมื่อพบความผิดปกติ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ต้องรู้ โดย ดร.พญ.ภูเงิน คงทอง 2. เรื่อง หลักการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด โดย พญ.วรารักษ์ อรัณยภูมิ 3. เรื่อง หลักการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยการให้ยาเคมีบำบัด โดย พญ.ธนพร ประทีปชัยบูรณ์ 4. เรื่อง หลักการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยการฉายแสง โดย นพ.พงศ์พันธุ์ จันวัฒนา นอกจากนี้ยังมีการเสาวนาให้ความรู้และกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ หัวข้อเสวนา “พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” และ “แชร์ประสบการณ์และวิธีรับมือกับโรคมะเร็งจาก ผู้ป่วยมะเร็ง และอดีตผู้ป่วยมะเร็ง” โดย นพ.พงศ์พันธุ์ จันวัฒน การฝึกปฏิบัติการใช้ Web application “ทางด่วนมะเร็งเต้านม” (Breast Cancer Fast Track) และการฝึกปฏิบัติทักษะการตรวจเต้านมด้วยตมเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูแลตัวเองและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา