อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. ในสังกัด มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

    2024-04-18 21:07:45
    วันนี้ (18 เม.ย. 67) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.ทุ่งเลียบ และ รพ.สต.พังลาโดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพลังและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการพัฒนา รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และได้ให้ข้อเสนอแนะการทำงาน แนวทางการพัฒนางาน ภายหลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา