อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    2024-05-31 21:50:09
    วันนี้ (31 พ.ค. 67) ที่ลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยร่วมกันปล่อยเต่าทะเล เก็บขยะชายหาดชลาทัศน์ และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา