อบจ.สงขลา ปลูกฝังเยาวชนร่วมสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ใน “กิจกรรมอบรมศิลปะมโนราห์" ประจำปี 2567

    2024-06-01 17:53:28
    วันนี้ (1 มิ.ย. 67) ณ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน รุ่นที่ 3 "กิจกรรมอบรมศิลปะมโนราห์" ประจำปี 2567 โดยมี นายชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพดจินคาราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พ่อแม่ผู้ปกครองและน้อง ๆ เยาวชนจาก 11 โรงเรียน 1 ศูนย์ฝึก จำนวน 100 คนเข้าร่วม นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า "มโนราห์" เป็นมหรสพศิลปะการร่ายรำทางภาคใต้ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดต่อ กันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ”โนราได้รับความนิยมอย่างกว้างขว้างเกือบทุกท้องถิ่น บ่งบอกถึงการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรมทางภาคใต้“ อีกทั้งความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนก เทริดทรงสูง ต่อเล็บยาวที่ทำด้วยโลหะ และท่าทางการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่งตลอดการแสดง โครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน รุ่นที่ 3 "กิจกรรมอบรมศิลปะมโนราห์" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อจัดขบวนการถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม จุดประกายให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงพื้นบ้าน จากขนบประเพณีแบบโบราณมาจนถึง การนำเสนอแบบร่วมสมัย และให้ศิลปะพื้นบ้านได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของจังหวัดสงขลา ผ่านกิจกรรมอบรม 3 ฐานความรู้ คือ 1.ฐานมโนราห์เบื้องต้น เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของ ศิลปะพื้นบ้าน 2.ฐานร้องกลอนมโนราห์ เรียนรู้ถึงกลอนมโนราห์ประเภทต่าง ๆ และ 3.ฐานดนตรีมโนราห์ ถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีมโนราห์ขั้นพื้นฐาน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา