กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 จังหวัดสงขลา

    2024-06-03 21:55:48
    วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารักษา​ราชการ​แทน​ปลัดองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567​ ในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา