อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    2024-06-04 15:03:00
    วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมกัน ทั้ง 16 อำเภอ ตามแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ และการผลักดันให้ทรัพยากรทางน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้น ประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เริ่มจากจุดเล็กๆ ขยายไปทั่ว ทั้งจังหวัดสงขลา #จิตอาสา #รวมพลังร่วมสร้างสุข #ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา